PRÒTESIS DENTALS

Les pròtesis dentals són una bona solució per substituir una o diverses dents perdudes. Hi ha diversos tipus de pròtesis, com les corones, els ponts, els esquelètics, les dentadures complertes, les carilles, etc.

Les pròtesis dentals no compleixen només una funció estètica, sinó que també faciliten la masticació, impedeixen que les dents es moguin i ajuden a una bona oclusió. El fet que les dents no encaixin correctament a la boca per falta d’algunes peces provoca el seu desplaçament així com problemes a l’articulació de la mandíbula, que alteren el seu funcionament i, en conseqüència, poden causar dolors al cap i al coll.

Hi ha diversos tipus de pròtesis dentals i segons les necessitats del pacient, l’odontòleg, recomanarà una o una altra opció. En ocasions pot haver-hi més d’una solució protèsica per a una mateixa boca. En aquests casos el dentista especialista explicarà els avantatges i inconvenients de cadascuna de les opcions.

Quines solucions existeixen?

Les pròtesis són elements dentaris confeccionats en els laboratoris dentals seguint les indicacions de l’odontòleg protèsic, tenint en compte l’estat de la boca del pacient i el color de les peces dentals existents.

Les pròtesis poden dividir-se principalment en dos tipus:

Pròtesis fixes: són aquelles que queden fixades a la boca i requereixen de la intervenció d’un odontòleg per posar-les o treure-les. Poden ser només d’una peça dental o de vàries.
Pròtesis removibles: són les pròtesis que el mateix pacient pot posar-se o treure’s de la boca. Poden ser completes (de tota la boca) o parcials (de només unes dents).

Pròtesis dentals removibles

Les pròtesis dentals removibles poden utilitzar-se per substituir des d’una única peça fins a una arcada completa. El teu odontòleg s’encarregarà d’informar-te sobre la responsabilitat en la cura i neteja diària de la pròtesi ja que cal retirar-les diàriament de la boca per mantenir una correcta higiene. A més, les pròtesis dentals requereixen un període d’adaptació per part del pacient. Durant aquest període d’adaptació, el dentista realitzarà les correccions que siguin necessàries fins a aconseguir la completa adaptació de la pròtesi a la teva boca.

En la nostra clínica dental disposem de tots els tipus de pròtesis dentals removibles:

Resina: reposen una o diverses peces dentals recolzant-se en aquelles que les envolten. La base d’aquestes pròtesis es compon d’una resina que s’assenta sobre la mucosa i les dents són preformades.

Pròtesis dentals fixes

Aquest tipus de pròtesi no poden retirar-se de la boca ja que estan adherides i suportades a aquesta per les pròpies dents, després d’un tallat i posterior cementació de les noves restauracions o per implants dentals als quals cargolarem les dents artificials, permetent així la seva retirada i recol·locació quan sigui necessari per motius d’higiene, reparacions…

Entre les pròtesis fixes més utilitzades cal destacar les carilles, les corones i els ponts, així com les corones sobre implants.

Quines solucions existeixen?

Les pròtesis són elements dentaris confeccionats als laboratoris dentals seguint les indicacions de l’odontòleg protèsic tenint en compte l’estat de la boca del pacient i el color de les peces dentals existents.

Les pròtesis poden dividir-se principalment en dos tipus:

  • Pròtesis fixes: Són aquelles que queden fixades en la boca i requereixen de la intervenció d’un odontòleg per posar-les o treure-les. Poden ser només d’una peça dental o de vàries.
  • Pròtesi removibles: Són les pròtesis que el mateix pacient pot posar-se o treure’s de la boca. Poden ser completes (de tota la boca) o parcials (de només unes dents).
Pròtesis dentals removibles

Les pròtesis dentals removibles poden utilitzar-se per substituir des d’una única peça fins a una arcada completa. El teu odontòleg s’encarregarà d’informar-te sobre la responsabilitat en la cura i neteja diària de la pròtesi ja que cal retirar-les diàriament de la boca per mantenir una correcta higiene. A més, les pròtesis dentals requereixen un període d’adaptació per part del pacient. Durant aquest període d’adaptació, el dentista realitzarà les correccions que siguin necessàries fins a aconseguir la completa adaptació de la pròtesi a la teva boca.

En la nostra clínica dental disposem de tots els tipus de pròtesis dentals removibles:

  • Resina: reposen una o diverses peces dentals recolzant-se en aquelles que les envolten. La base d’aquestes pròtesis es compon d’una resina que s’assenta sobre la mucosa i les dents són preformats.
  • Esquelètic: d’estructura metàl·lica i recobriment de resina.
Pròtesis dentals fixes

Aquest tipus de pròtesis no poden retirar-se de la boca ja que estan adherides a aquesta i suportades per les pròpies dents, després d’un tallat i posterior cimentació de les noves restauracions o amb implants dentals als quals cargolarem les dents artificials, permetent així la seva retirada i recol·locació quan sigui necessari per motius d’higiene, reparacions…

Entre les pròtesis fixes més utilitzades cal destacar les carilles, les corones i els ponts, així com les corones sobre implants.

Demana la teva cita amb Decus Dental. La primera és gratuïta !