ORTODÒNCIA INVISIBLE: INVISALIGN

La Ortodòncia invisible es basa en un conjunt de fèrules o aligners transparents que col·locats de forma progressiva van movent les dents fins a la situació desitjada prescrita per l’especialista i que es canvien cada 2 setmanes per un altre nou joc de aligners.

EN QUÈ CONSISTEIX EL TRACTAMENT?

En un primer moment es realitza un motlle de la boca amb silicones d’alta precisió. Aquest motlle s’envia a la central de Align Technology, a Califòrnia, O.S. a. Allí es procedeix a l’estudi de la boca del pacient. Les dades obtingudes en aquest estudi s’introdueixen en un ordinador, i d’una manera virtual anomenat CLINCHECK, les dents són col·locades progressivament fins a la situació ideal que haurien d’ocupar en la boca segons la indicació de l’ortodoncista. Les dents es van movent digitalment, resultant un nombre variable de moviments fins a aconseguir la posició desitjada. D’aquesta manera s’obté un nombre determinat de fèrules, cadascuna de les quals representa un estat del tractament. El nombre d’al·lineadors que es necessiten varia en cada pacient i és depenent de la magnitud del moviment que es desitja realitzar. Com més complicat sigui el tractament, major nombre de fèrules es requeriran, i major serà el temps del tractament.

EN QUINS CASOS ES POT UTILITZAR?

La gran majoria dels problemes d’ortodòncia es poden tractar amb Invisalign, tant per a adults com per a adolescents

Apinyament de les dents: quan no hi ha suficient espai a la mandíbula per albergar totes les dents.

Dents excessivament separades: quan hi ha massa espai a la mandíbula.

La mossegada creuada: la mandíbula superior i inferior no estan ben alineades.

La sobremossegada: les dents superiors es solapen significativament sobre les dents inferiors.

Demana la teva cita amb Decus Dental. La primera és gratuïta !